Powrót

Logowanie

Zaloguj się

W związku z rozpoczęciem stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na następujących warunkach:

  1. administratorem danych osobowych jest Apollo KF Piotr Truszkiewicz z siedzibą w Piascznie, ul. Geodetów 92, 05-500 Piaseczno;
  2. dane osobowe przetwarzane są w celu
    • wykonywania umów łączących Państwa z Apollo KF (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    • wykonywania przez Apollo KF obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ewidencjonowania użytkowników i serwisantów kas rejestrujących, a także wykonywanych napraw tych kas (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. c).
  3. przysługuje Państwu prawo uzyskania wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  4. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania łączących Państwa i Apollo KF umów oraz do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń z nich wynikających, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
  6. dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy obowiązek przekazania tych danych wynika z przedmiotowych przepisów

Partnerzy

Kasy fiskalne Aclas Kasy fiskalne Datecs Urządzenia fiskalne POSNET Emar Urządzenia fiskale Torell