Powrót

Zmiana serwisu

Zgodnie z rozporządzeniem z dn. 29.04.19 serwis główny musi zostać poinformowany o zmianie podmiotu prowadzącego serwis kas. Zmianę należy zgłośić na druku zawiadomienie o zmianie serwisu. Podmiot przejumujący serwis powinien niezwłocznie zarejestrować kasę w ewidencji kas na naszej stronie. 

 

Partnerzy

Kasy fiskalne Aclas Kasy fiskalne Datecs Urządzenia fiskalne POSNET Emar Urządzenia fiskale Torell